Więcej o: Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej w 2019 roku

Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej w 2019 roku

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy,
uprzejmie przypominam, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268, z późn. zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce.

Więcej “Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej w 2019 roku”

Więcej o: W trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

W trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Na terenie powiatu janowskiego w okresie wiosennym prowadzone będą działania, których głównym celem będzie promowanie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Podejmowane działania będą zmierzać do podniesienie świadomości kierujących pojazdami silnikowymi i przypominanie im, że piesi jak i rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

Więcej “W trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów”