Więcej o: Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Więcej “Fundusz alimentacyjny”

Więcej o: Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Zgodnie z informacją MRPiPS w najbliższym czasie nie zostaną wprowadzone żadne nowe zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, co oznacza, że przyjmowanie od 1 lipca 2019 r. i rozpatrywanie wniosków o ww. świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2019/2020, będzie się opierało na aktualnym stanie prawnym obowiązujących ustaw.

Więcej “Świadczenia rodzinne”