Więcej o: Do Mieszkańców Gminy Dzwola

Do Mieszkańców Gminy Dzwola

Szanowni Państwo!

W związku z niską jakością wydruku niektórych artykułów oraz fotografii umieszczonych w Gminnej gazecie ,,Źródło” – kwartalnik nr 15, pragniemy serdecznie przeprosić Państwa za zaistniałą sytuację. Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury wydruk zleca firmie zewnętrznej przez co nie posiada bezpośredniej kontroli nad jakością wydruku. Powstała sytuacja nie była zależna od GBPiOK.

Więcej “Do Mieszkańców Gminy Dzwola”

Więcej o: Przedłużenie terminu składania umów Użyczenia i Deklaracji Finansowych do dnia 09.08.2019 roku.

Przedłużenie terminu składania umów Użyczenia i Deklaracji Finansowych do dnia 09.08.2019 roku.

W związku z powyższym osoby powinny zgłaszać się do Urzędu Gminy Dzwola pok. nr 22 i 17 w celu podpisania Umowy Użyczenia Nieruchomości i podpisania Deklaracji Finansowych pokrycia wkładu własnego. Umowy Użyczenia Nieruchomości i Deklaracje Finansowe można podpisać lub złożyć w dniach 09.07.2019 r. – 09.08.2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Więcej “Przedłużenie terminu składania umów Użyczenia i Deklaracji Finansowych do dnia 09.08.2019 roku.”