Więcej o: Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 lipca 2019 r.

Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 lipca 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/41/2019 Rady Gminy Dzwola z dnia 31 maja 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2019 r. poz. 3610) uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2019 roku.

 

Więcej “Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 lipca 2019 r.”