Więcej o: Podsumowanie VIII Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek

Podsumowanie VIII Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek

Zaplanowany na 26-go stycznia Przegląd Kolęd i Pastorałek już za nami. Na liście wykonawców mieliśmy 36 pozycji. W sumie na scenie pojawiło się ponad 80 osób śpiewających solo, w duecie, trio, lub zespole, czy grając na instrumentach. Niespodzianką był występ kolędników z Dzwoli. Wszyscy biorący udział w przeglądzie artyści otrzymali z rąk Wójta Gminy Dzwola dyplomy oraz upominki. 

Więcej “Podsumowanie VIII Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek”

Więcej o: Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zapraszamy mieszkańców Gminy Dzwola do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości: Flisy (osada leśna) i Zdzisławice (osada leśna). Konsultacje przeprowadzone zostaną  w terminie od 27 stycznia 2020 r. do 6 lutego 2020 r. w formie spotkania informacyjnego – zebranie wiejskie,

 

Więcej “Zaproszenie do konsultacji społecznych”

Więcej o: Budowa przepustu pod drogą gminną nr 109010L w miejscowości Kocudza Pierwsza

Budowa przepustu pod drogą gminną nr 109010L w miejscowości Kocudza Pierwsza

W dniu 27 grudnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa przepustu pod drogą gminną nr 109010L Kocudza Druga Morgi – dr. pow. nr 2826L w Kocudzy Pierwszej w km 0+447,00na działce nr ewid. 1525 w miejscowości Kocudza Pierwsza.

Więcej “Budowa przepustu pod drogą gminną nr 109010L w miejscowości Kocudza Pierwsza”

Więcej o: Przekazanie OSP Krzemień Pierwszy sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

Przekazanie OSP Krzemień Pierwszy sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 18 stycznia 2020 r. na walnym zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP Krzemień Pierwszy odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego w ramach realizacji zadania „nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”,

Więcej “Przekazanie OSP Krzemień Pierwszy sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości”