Więcej o: Ogłoszenie Kierownika OPS w Dzwoli

Ogłoszenie Kierownika OPS w Dzwoli

OPS w Dzwoli informuje o ograniczeniach wynikających z Zarządzenia Nr 3/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej “Ogłoszenie Kierownika OPS w Dzwoli”

Więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zawiadamiam o ograniczeniach wynikających z Zarządzenia Nr 30/2020, Wójta Gminy Dzwola z dnia 14.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Dzwola,  w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Więcej “Ogłoszenie”