Więcej o: 29 maja Dzień Działacza Kultury

29 maja Dzień Działacza Kultury

W tym szczególnym dniu, wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego, a w szczególności Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury, jak również wszystkim osobom działającym w Stowarzyszeniach, Kołach Gospodyń  oraz w Klubie Seniora pragnę podziękować, za aktywny udział w życiu społeczności Gminy Dzwola oraz za kultywowanie naszej lokalnej tradycji.

Więcej “29 maja Dzień Działacza Kultury”

Więcej o: Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok

Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Dzwola, zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Dzwola raport o stanie gminy. Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok został opracowany i stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Dzwola z dnia 27 maja 2020 r., będzie przedmiotem debaty podczas najbliższej sesji Rady Gminy Dzwola (planowany termin sesji: 26 czerwca 2020 r.).

Więcej “Raport o stanie Gminy Dzwola za 2019 rok”

Więcej o: 30-lecie Samorządu Terytorialnego 1990 – 2020

30-lecie Samorządu Terytorialnego 1990 – 2020

W 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. W Polsce rozpoczął się wtedy proces reformowania ustroju państwa, decentralizacji władzy i stopniowego przekazywania jej w ręce obywateli – wspólnotom terytorialnym. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory w Polsce po II wojnie światowej – nie parlamentarne, nie prezydenckie, ale samorządowe.

Więcej “30-lecie Samorządu Terytorialnego 1990 – 2020”

Więcej o: Życzenia z okazji Dnia Matki

Życzenia z okazji Dnia Matki

Z okazji pięknego i szczególnego dla Nas wszystkich Święta, jakim jest Dzień Matki, wszystkim Mamom z całego serca składam najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności a przede wszystkim miłości i wdzięczności płynących z serca dziecka do serca Matki. 

 

Więcej “Życzenia z okazji Dnia Matki”