Więcej o: Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny

Wysokość kwoty uprawniającej do przyznania zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie (gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

Więcej “Zasiłek rodzinny”

Więcej o: Zakończony Podprogram 2019 w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej w Gminie Dzwola

Zakończony Podprogram 2019 w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej w Gminie Dzwola

W czerwcu dobiegł końca Podprogram 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Organizacją pozarządową odpowiedzialną za realizację podprogramu, o którym mowa było Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej, które podjęło się jego realizacji.

Więcej “Zakończony Podprogram 2019 w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej w Gminie Dzwola”

Więcej o: #TARCZADLASAMORZĄDÓW

#TARCZADLASAMORZĄDÓW

W dniu 25 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Dzwola z rąk Posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego otrzymał 549 384,00 zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Miejscem przekazania dofinansowania był budynek Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

 

Więcej “#TARCZADLASAMORZĄDÓW”

Więcej o: Umowa na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Kocudzy podpisana

Umowa na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Kocudzy podpisana

W dniu 26 czerwca 2020 r.  Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach przy kontrasygnacie Skarbnika Anety Gilas podpisał umowę na roboty budowlane z firmą PŁD Przedsiębiorstwo usługowo budowlane Łukasz Dziewa na “Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Dzwoli i budynku Zespołu Szkół w Kocudzy”,

Więcej “Umowa na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Kocudzy podpisana”

Więcej o: Świadczenie “Dobry start”

Świadczenie “Dobry start”

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Więcej “Świadczenie “Dobry start””