Odbiór wąwozu w zimowej scenerii

W dniu 7 grudnia 2021 r. dokonano odbioru  zadania inwestycyjnego obejmującego “Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113577L od km 0+190 do km 0+900 w miejscowości Krzemień Pierwszy” o długości 710 m.

Czytaj Więcej


Laboratoria przyszłości

Gmina Dzwola otrzymała 180 000,00 zł na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach „Polskiego Ładu”. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Czytaj Więcej