Fundusz Sołecki 2024 – Zebrania Wiejskie

Szanowni Mieszkańcy w terminie od 18 do 27 września, rozpoczynamy cykl zebrań wiejskich dotyczących rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na 2024 rok. W budżecie Gminy Dzwola na 2024 rok, zapewniona zostanie kwota: 566 868,04 zł, do wydatkowania na wskazane przez Mieszkańców poszczególnych sołectw zadania.

Czytaj Więcej


Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Poniżej przedstawiamy treść obwieszczenia o wydaniu decyzji z dnia 5 września 2023 r., znak: RZ.ZUZ.4.4210.212.2023.EB wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Czytaj Więcej