Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Janowie Lubelskim


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim przypomina o przestrzeganiu zasad bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/605z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

W załączeniu wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w tym zakresie.

Rozporządzenie

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika