Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego


Do mieszkańców powiatu janowskiego w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną.