Więcej o: Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Administracji i Obsługi!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Dziękuję za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej i satysfakcjonującej pracy pedagogicznej.

Więcej “Dzień Edukacji Narodowej”

Więcej o: Informacja OKW

Informacja OKW

Podajemy do wiadomości informację Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, powołanych na terenie Gminy Dzwola, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania: 13 października 2019 roku.

 

Więcej “Informacja OKW”

Więcej o: Wybory parlamentarne 2019

Wybory parlamentarne 2019

W niedzielę, 13 października, odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze, będą czynne od godz. 7:00 do godz. 21:00. Poniżej informacja o listach kandydatów na posłów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 6 oraz informacja o kandydatach na senatora zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 15.

Więcej “Wybory parlamentarne 2019”

Więcej o: Komunikat

Komunikat

Na  podstawie art. 20  ust. 3  ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym oraz § 27 Uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dzwola została zwołana IX sesja Rady Gminy Dzwola, która odbędzie się 9 października 2019 r. (środa) o godz. 1330

 

Więcej “Komunikat”

Więcej o: Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 3 października 2019 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 3 października 2019 r.

Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Lublinie II informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

 

Więcej “Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 3 października 2019 r.”

Więcej o: Stypendia i nagrody Wójta dla uzdolnionych uczniów

Stypendia i nagrody Wójta dla uzdolnionych uczniów

W ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Dzwola” ustanowione zostały stypendia Wójta Gminy Dzwola za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz nagroda Wójta Gminy Dzwola. Stypendium lub nagroda stanowią formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i przyznawane są niezależnie od sytuacji materialnej ucznia.

 

Więcej “Stypendia i nagrody Wójta dla uzdolnionych uczniów”

Więcej o: 80 Rocznica Walk pod Krzemieniem

80 Rocznica Walk pod Krzemieniem

22 września 2019 r. na cmentarzu parafialnym w Krzemieniu odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika w hołdzie Żołnierzom Wojska Polskiego z grupy płk. T. Zieleniewskiego, którzy w dniach 29 IX – 1 X 1939 r. pod Krzemieniem stoczyli walki z hitlerowskim i sowieckim okupantem.

 

Więcej “80 Rocznica Walk pod Krzemieniem”