Więcej o: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzemieniu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzemieniu

Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzemieniu, Krzemień Pierwszy 192, 23-304 Dzwola.

Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do Zarządzenia Nr 55/2019 Wójta Gminy Dzwola z dnia 18 czerwca 2019 r.

Więcej “Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzemieniu”

Więcej o: Zaproszenie na Piknik Rodzinny

Zaproszenie na Piknik Rodzinny

Wójt Gminy Dzwola wraz z Zarządem LKS ISKRA KRZEMIEŃ oraz GBPiOK serdecznie zapraszają, na Piknik Rodzinny „Nie bójmy się aktywności” oraz obchody 50-lecia Ludowego Klubu Sportowego ISKRA KRZEMIEŃ w dniu 23 czerwca 2019 roku. Impreza rozpocznie się Mszą św. w kościele parafialnym w Krzemieniu Pierwszym, dalsza część uroczystości, odbędzie się na stadionie sportowym w Krzemieniu Drugim. 

Więcej “Zaproszenie na Piknik Rodzinny”

Więcej o: Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dzwola

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dzwola

W dniu 14 czerwca 2019 r. odbyła się VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Dzwola.  Była to  pierwsza sesja absolutoryjna według znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). W tym roku  po raz pierwszy Wójt miał obowiązek przedstawienia Radzie rocznego raportu o stanie gminy.

 

Więcej “Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dzwola”

Więcej o: Złote Gody

Złote Gody

W poniedziałek 10 czerwca 2019 r. w Gminie Dzwola 20 par obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Świętowanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli. W trakcie mszy świętej małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia.

 

Więcej “Złote Gody”

Więcej o: Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w Gminie Dzwola

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w Gminie Dzwola

Znamy wyniki tegorocznego naboru Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – edycja 2019. Spośród pozytywnie ocenionych wniosków znajduje się wniosek Gminy Dzwola, która uzyskała dofinansowanie w wysokości 22 900,00 zł. Planowany całkowity koszt inwestycji, to około:  46 000,00 zł.

Więcej “Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w Gminie Dzwola”