Więcej o: Jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz działalność gospodarczą, sprawdź czy musisz uzyskać wpis do rejestru BDO do 31 grudnia 2019 r.

Jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz działalność gospodarczą, sprawdź czy musisz uzyskać wpis do rejestru BDO do 31 grudnia 2019 r.

Informuje się wszystkich przedsiębiorców, podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą o obowiązku wpisu do dnia 31 grudnia 2019 r. do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach (BDO). 

Więcej “Jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz działalność gospodarczą, sprawdź czy musisz uzyskać wpis do rejestru BDO do 31 grudnia 2019 r.”

Więcej o: Dofinansowanie na termomodernizację szkół

Dofinansowanie na termomodernizację szkół

8 listopada 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył Wójtowi Gminy Dzwola – Wiesławowi Dyjachowi umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020. Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Dzwola, całkowita wartość projektu wynosi: 4 389 274,46 zł. Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR  to 2 878 331, 98 zł.

Więcej “Dofinansowanie na termomodernizację szkół”