Więcej o: Mistrzostwa Województwa Lubelskiego dzieci, młodzików i kadetów w zapasach, styl klasyczny

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego dzieci, młodzików i kadetów w zapasach, styl klasyczny

W sobotę, 15 lutego 2020 r. w Zespole Szkół w Kocudzy, odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego dzieci, młodzików i kadetów w zapasach w stylu klasycznym o puchar Wójta Gminy Dzwola Wiesława Dyjacha.

Więcej “Mistrzostwa Województwa Lubelskiego dzieci, młodzików i kadetów w zapasach, styl klasyczny”

Więcej o: 60 lat służby w OSP druha Stanisława Dyjacha

60 lat służby w OSP druha Stanisława Dyjacha

Podczas walnego zebrania sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli, które odbyło się  w dniu 2 lutego br. za dotychczasową 60-letnią działalność w szeregach OSP został odznaczony druh Stanisław Dyjach, Komendant Gminny OSP i członek zarządu OSP Dzwola. Druh swą działalność w szeregach OSP Dzwola rozpoczął w roku 1960.  

Więcej “60 lat służby w OSP druha Stanisława Dyjacha”

Więcej o: Budowa przepustu pod drogą gminną nr 109010L w miejscowości Kocudza Pierwsza

Budowa przepustu pod drogą gminną nr 109010L w miejscowości Kocudza Pierwsza

W dniu 27 grudnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa przepustu pod drogą gminną nr 109010L Kocudza Druga Morgi – dr. pow. nr 2826L w Kocudzy Pierwszej w km 0+447,00na działce nr ewid. 1525 w miejscowości Kocudza Pierwsza.

Więcej “Budowa przepustu pod drogą gminną nr 109010L w miejscowości Kocudza Pierwsza”

Więcej o: Przekazanie OSP Krzemień Pierwszy sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

Przekazanie OSP Krzemień Pierwszy sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 18 stycznia 2020 r. na walnym zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP Krzemień Pierwszy odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego w ramach realizacji zadania „nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”,

Więcej “Przekazanie OSP Krzemień Pierwszy sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości”