Więcej o: Instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne oraz kotły C.O. na biomasę (pellet) zapisy chętnych do udziału w projekcie.

Instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne oraz kotły C.O. na biomasę (pellet) zapisy chętnych do udziału w projekcie.

Osoby  zainteresowane  przystąpieniem  do  projektu proszone są o wypełnienie i dostarczenie deklaracji wraz z ankietą do Urzędu Gminy Dzwola, pokój nr 22 i 17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku.

Więcej “Instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne oraz kotły C.O. na biomasę (pellet) zapisy chętnych do udziału w projekcie.”

Więcej o: Badania ankietowe

Badania ankietowe

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

Więcej “Badania ankietowe”