Więcej o: Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola”

Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola”

W związku z realizacją projektu grantowego

Pn. „Cyfrowa Gmina Dzwola”

W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr II

Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Więcej “Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola””

Więcej o: Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola”

Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola”

W związku z realizacją projektu grantowego

Pn. „Cyfrowa Gmina Dzwola”

W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr II

Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Więcej “Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola””

Więcej o: OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM

Czas wydania: godz. 10:09 dnia 07.08.2019

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: województwo lubelskie powiat janowski

Ważność: od godz. 14:00 dnia 07.08.2019 do godz. 08:00 dnia 08.08.2019

Więcej “OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM”

Więcej o: Informacja z MRiRW – EIT Food

Informacja z MRiRW – EIT Food

Szanowni Państwo, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie w załączeniu przesyła informację otrzymaną  z Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o rozpowszechnienie zawartych tam danych wśród zainteresowanych przedsiębiorców, instytutów badawczych, uczelni i rolników znajdujących się na terenie Państwa instytucji.

Więcej “Informacja z MRiRW – EIT Food”

Więcej o: Przedłużenie terminu składania umów Użyczenia i Deklaracji Finansowych do dnia 09.08.2019 roku.

Przedłużenie terminu składania umów Użyczenia i Deklaracji Finansowych do dnia 09.08.2019 roku.

W związku z powyższym osoby powinny zgłaszać się do Urzędu Gminy Dzwola pok. nr 22 i 17 w celu podpisania Umowy Użyczenia Nieruchomości i podpisania Deklaracji Finansowych pokrycia wkładu własnego. Umowy Użyczenia Nieruchomości i Deklaracje Finansowe można podpisać lub złożyć w dniach 09.07.2019 r. – 09.08.2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Więcej “Przedłużenie terminu składania umów Użyczenia i Deklaracji Finansowych do dnia 09.08.2019 roku.”