Więcej o: Badania ankietowe

Badania ankietowe

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

Więcej “Badania ankietowe”

Więcej o: Wydłużenie Naboru do dnia 31.05.2019 roku. Ogłoszenie naboru uczestników projektu.

Wydłużenie Naboru do dnia 31.05.2019 roku. Ogłoszenie naboru uczestników projektu.

Wójt Gminy Dzwola zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu: „Cyfrowa Gmina Dzwola”. Projekt skierowany jest do Mieszkańców Gminy Dzwola którzy ukończyli 25 rok życia i są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych.

 

Więcej “Wydłużenie Naboru do dnia 31.05.2019 roku. Ogłoszenie naboru uczestników projektu.”