Dożynki Powiatowe w Gminie Dzwola


W Gminie  Dzwola w dniu 29 sierpnia odbyły się Dożynki Powiatowe, jest to niezwykle ważne święto polskiej wsi będące podsumowaniem całorocznej ciężkiej i pełnej poświęceń pracy rolnika.

Dożynki to święto rolników, ogrodników, sadowników i pszczelarzy. W wieńcach dożynkowych kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory, a przede wszystkim ciężka praca mieszkańców wsi oraz ich głębokie przywiązanie do wiary, tradycji i ziemi.

Niedzielną uroczystość rozpoczął przemarsz korowodu dożynkowego prowadzonego przez Orkiestrę Dętą OSP Dzwola, w którym udział wzięły grupy wieńcowe z gmin powiatu janowskiego: Batorz, Chrzanów, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki oraz z Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku jak również delegacje wieńcowe z gminy Dzwola: parafia Branew, parafia Dzwola, parafia Kocudza i parafia Krzemień.                    

Prezentacja wieńców dożynkowych odbyła się na placu przed kościołem parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli. Starostowie dożynek przekazali chleba na ręce Starosty Janowskiego Artura Pizonia oraz Wójta Gminy Dzwola Wiesława Dyjacha.

„Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem”. Jest czas siewu, czas zbiorów oraz czas podziękowania za zebrany plon. To właśnie dzisiaj Rolnicy z powiatu janowskiego przybyli do kościoła parafialnego w Dzwoli aby podziękować za dar zebranych kłosów i chleb. Zgodnie z tradycją, po zakończeniu prac żniwnych, uczestniczymy w Dożynkach Powiatowych,  jako wyraz radości i dziękczynienia za plony – tymi słowami Wiesław Dyjach Wójt Gminy Dzwola, rozpoczął powitanie na Dożynkach Powiatowych, odbywających się na Ziemi Dzwolskiej wszystkich przybyłych gości.

Msza Święta dziękczynna z modlitwą za Ojczyznę i Rolników w podziękowaniu za zebrane plony, z prośbą o błogosławieństwo Boże, została odprawiona o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli, gdzie dnia 29 sierpnia odbywały się również uroczystości odpustu parafialnego. Msza Święta celebrowana była przez Dziekana dekanatu janowskiego ks.  Jana Kardasia, Dziekana Dekanatu Lubartowskiego ks. Andrzeja Juźko, ks. profesora Stanisława Dubiela, proboszcza parafii ks. Mariusza Pyryta oraz przybyłych na uroczystości księży.  Słowo Boże wygłosił ks. dr Tomasz Orzeł dyrektor Szkoły Katolickiej w Stalowej Woli. Podczas nabożeństwa pobłogosławione zostały wieńce i chleb dożynkowy oraz przekazane dary ołtarza. Zwieńczeniem uroczystości była procesja z wieńcami dożynkowymi.

Wśród licznie przybyłych gości obecni byli:  Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki,  Poseł na Sejm RP Jacek Czerniak, Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Majkowski, Wójt Gminy Batorz Henryk Michałek, Wójt Gminy Chrzanów Marcin Sulowski, Wójt Gminy Godziszów Józef Zbytniewski, Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Modliborzyc Witold Kowalik, Zastępca Wójta Gminy Potok Wielki Jan Witkowski oraz Przewodniczący Rad Gminnych w powiecie janowskim i pracownicy urzędów, radni powiatu i gmin, przedstawiciele szeregu instytucji wojewódzkich, powiatowych i gminnych, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych.

Podczas dożynek przemówienie wygłosili: Pan Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Czerniak Poseł na Sejm RP, Pan Artur Pizoń Starosta Janowski, Pan Wiesław Dyjach Wójt Gminy Dzwola, natomiast w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego został odczytany list.

Organizatorzy Powiatowych Dożynek w Dzwoli: Starosta Janowski i Wójt Gminy Dzwola serdecznie podziękowali, grupom wieńcowym za kultywowanie tradycji obrzędów dożynkowych poprzez udział w uroczystościach dożynkowych oraz przygotowanie i prezentację wieńca dożynkowego. Niech zachwyt zgromadzonej na dożynkach społeczności pozostaną dowodem wdzięczności.

 

„Drodzy rolnicy życzę Wam aby ziemia dawała obfite plony, a pogoda sprzyjała.

Mam nadzieje , że nie zabraknie Wam zdrowia, sił i energii.

Niech praca na roli będzie źródłem satysfakcji i radości ale także godnego wynagrodzenia.”

–  Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach