Dyżury Gminnego Biura Spisowego


Od 1 września do 30 listopada w celach informacyjnych oraz interwencyjnych, na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego, Gminne Biuro Spisowe w Gminie Dzwola organizuje dyżury, w godzinach pracy Urzędu Gminy Dzwola (poniedziałek, środa czwartek i piątek od 7:30 do 15:30, wtorek od 8.00 do 16.00), tel.  15 875 22 15 adres: Dzwola 168, 23-304 Dzwola.

Dyżury telefoniczne po godzinach pracy Urzędu Gminy Dzwola do godziny 20:00, od poniedziałku do piątku oraz w soboty od 8.00 do 20.00 pełnione są pod nr telefonu: 798 720 013.

Wszelkie informacje dotyczące Spisu udzielane są także pod numerem infolinii 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 20:00).

Powszechny Spis Rolny odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych.

Badanie potrwa 3 miesiące i zakończy się 30 listopada.