Droga na ,, Osterie” Branewka- Dzwola


Szanowny Panie Wójcie
Twierdzi Pan że owa droga jest drogą transportu rolniczego, jednak jak do tej pory służy głównie do transportu budowlanego dla okolnicznych przedsiebiorców branży budowlanej. Takie użytkjowanie drogi już w tym momencie spowodowało że ta droga już teraz praktycznie nie nadaje sie do jakiegokolwiek innego transportu. Czy nie można było tego przewidzieć wczesniej i pomyśleć naprzykład o ograniczeniu tonażu samochodów wjeżdzających na tą drogę?
Twierdzi Pan że ubytki są uzupelniane w miarę potrzeb, a tak naprawdę kolejna pojawiająca się dziura nakłada sie na inną.


Sz. P. Mieszkaniec gmniny.

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, iż znaki o ograniczeniu tonażu B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 ton zostały ustawione zaraz po utwardzeniu przedmiotowej drogi po obu stronach wjazdów na drogę. Jeżeli jest Pan świadkiem łamania tego zakazu przez użytkowników drogi, to jako prawy obywatel, powinien Pan zgłosić ten fakt na policję w celu ujęcia kierowców łamiących zakaz i ukarani ich stosownymi mandatami karnymi.

Przedmiotowa droga jest remontowana w miarę posiadanych środków w budżecie gminy. Wykonanie na obecną chwilę drogi w wyższym standardzie, tj. na całości odcinka ułożenie warstwy asfaltowej nie jest możliwe z powodów finansowych.

Przebudowa drogi do wyższych standardów przewidziana jest do wykonania w niedalekiej przyszłości.