Informacja o chlorowaniu wody z Ujęcia Branewka


Wójt Gminy Dzwola informuje, że w ramach profilaktyki mającej na celu zapobiegnięcie skażeniu bakteriologicznemu woda podawana do sieci z Ujęcia wody Branewka jest dezynfekowana podchlorynem sodu. 

Dopuszczalna wartość chloru wolnego nie przekracza 0,3 mg/l, a jego stężenie wynoszące 0,05 mg/l może być wyczuwalne przez konsumentów. Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu  o aktualnym terminie ważności w ilościach minimalnych, nie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody. Proces jest w sposób ciągły monitorowany.

Stwierdzane dawki chloru wolnego w wodzie nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie.