Komunikat


Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Dzwola, która odbędzie się 22 października 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Dzwola.