Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Gminy Dzwola


Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad V sesji Rady Gminy Dzwola, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00.