Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy Dzwola


Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy Dzwola.