Komunikat Wójta Gminy Dzwola dotyczący spalania śmieci


Wójt Gminy Dzwola w związku z docierającymi sygnałami Mieszkańców, przypomina, iż obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz innych odpadów w gospodarstwach domowych.

Spalanie śmieci w piecach domowych oraz w ogródkach itp. jest bardzo dużym zagrożeniem dla środowiska. Podczas spalania śmieci takich jak: wszelkiego rodzaju opakowania z tworzywa sztucznego, worki foliowe czy odpady komunalne – powstaje wiele substancji szkodliwych dla naszego zdrowia oraz środowiska naturalnego. Spalanie śmieci ma wpływ na zwiększoną ilość zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory. Spalane w domowych piecach śmieci powodują również osadzanie się w przewodach kominowych sadzy, której nadmiar może prowadzić do jej zapalenia w przewodzie kominowym i pożaru. 

Wyrzucanie śmieci, opadłych liści, skoszonej trawy czy gałęzi drzew do rzek lub przydrożnych rowów, lasu, palenie śmieci itp. jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny.

Kto jest świadkiem powyższych postępowań obowiązany jest zgłosić ten fakt na policję.

Przypominamy, że każdy Mieszkaniec gminy Dzwola jest zobowiązany pozbywać się odpadów zgodnie z przepisami prawa.

PAMIĘTAJMY:

KTO WBREW ZAKAZOWI SPALA OPDADY POZA SPALARNIAMI ODPADÓW LUB WSPÓŁSPALARNIAMI ODPADÓW POPEŁNIA WYKROCZENIE, KTÓRE PODLEGA KARZE ARESZTU LUB GRZYWNY W WYSOKOŚCI DO 5000 ZŁ.