Odbiór FOGR-a w Krzemieniu Drugim


W dniu 9 listopada 2021 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego “Modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Krzemień Drugi na działce o nr 456 od km 1+700 do km 2+010”.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (tzw. FOGR). Wartość inwestycji wyniosła 144 946,84 zł, z czego 80 000,00 zł stanowiła dotacja celowa Województwa Lubelskiego.

W zakresie zadania poprawiona została nawierzchnia z gruntu rodzimego oraz tłucznia na nawierzchnię asfaltową o łącznej długości ponad 300 m.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.