Odbiór FOGR-a w Krzemieniu Pierwszym


W dniu 2 września 2021 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego “Modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Krzemień Pierwszy na działce o nr 1971 od km 0+836 do km 1+268.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (tzw. FOGR). Wartość inwestycji wyniosła 147 833,31 zł, z czego 80 000,00 zł stanowiła dotacja celowa Województwa Lubelskiego.

W zakresie zadania poprawiona została nawierzchnia z gruntu rodzimego oraz tłucznia na nawierzchnię asfaltową o łącznej długości 432 m.

Wykonawcą inwestycji był Paweł Lach, Szyperki 39A, 37-405 Jarocin

W odbiorze uczestniczyli:

Kierownik Oddziału Modernizacji Rolnictwa UMWL w Lublinie – Mateusz Mysiak
Inspektor Nadzoru – Edward Łacek
Przedstawiciel Wykonawcy – Paweł Lach
Radny Rady Gminy Dzwola – Marcin Marchut
Sołtys Wsi Krzemień Pierwszy – Sławomir Mróz
Kierownik Ref. IGPiK – Andrzej Bielak
oraz gospodarz Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach