Aktualności

Więcej o: Obowiązek odśnieżania chodników

Obowiązek odśnieżania chodników

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. 2016 r.,  poz. 250 z późn. zm.), jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Niewykonanie obowiązku związanego z odśnieżeniem chodnika stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny,

Więcej “Obowiązek odśnieżania chodników”

Więcej o: Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

1 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim (ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa), odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Spotkanie dotyczy m.in. zasad rozliczania dotacji.

Więcej “Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych”

Więcej o: XVII Sesja Rady Gminy Dzwola

XVII Sesja Rady Gminy Dzwola

W dniu 15 listopada 2016 r. odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Dzwola. Przed rozpoczęciem obrad nad projektami uchwał, wnioskami radnych i sołtysów, została przedstawiona prezentacja: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Więcej “XVII Sesja Rady Gminy Dzwola”