Aktualności

Więcej o: Lubelski piknik z okazji szczytu NATO

Lubelski piknik z okazji szczytu NATO

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik zapraszają mieszkańców województwa lubelskiego na „Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO”.

8 lipca 2016 r. – zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W dniu 8 lipca 2016 r. na terenie Gminy Dzwola zostanie przeprowadzana obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, do których zaliczamy m.in.: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, baterie, zużyte akumulatory, odpady budowlanerozbiórkowe, metal, zużyty sprzęt elektrycznyelektroniczny.

Więcej “8 lipca 2016 r. – zbiórka odpadów wielkogabarytowych”

Rada oceniła wykonanie budżetu i udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola

W dniu 24 czerwca 2016 r. z udziałem 15 radnych odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Dzwola, na której Wójt Gminy Dzwola przedłożył sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dzwola za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dzwola.

Więcej “Rada oceniła wykonanie budżetu i udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Dzwola”

Skrócony czas pracy OPS w Dzwoli

Uprzejmie informujemy oraz podajemy do informacji zarówno interesantom jak i pracownikom, że w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2016 roku  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli będzie czynny w godzinach 730 do 1430.

 Przepraszamy za utrudnienia.

Skrócony czas pracy Urzędu

Podajemy do wiadomości, iż z uwagi na utrzymujące się upały, obowiązuje skrócony czas pracy pracowników Urzędu Gminy Dzwola. W dniach od 30.06.2016 r. do 01.07.2016 r. Urząd funkcjonował będzie od godziny 7.30 do godziny 14.30.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.