Aktualności

Więcej o: Komunikat

Komunikat

Na  podstawie art. 20  ust. 3  ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym oraz § 27 Uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Dzwola z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dzwola została zwołana IX sesja Rady Gminy Dzwola, która odbędzie się 9 października 2019 r. (środa) o godz. 1330

 

Więcej “Komunikat”

Więcej o: Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 3 października 2019 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 3 października 2019 r.

Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Lublinie II informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

 

Więcej “Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 3 października 2019 r.”

Więcej o: Zapotrzebowanie na uprawę maku

Zapotrzebowanie na uprawę maku

Urząd Gminy Dzwola zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o podanie planowanego areału uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Dzwola w 2020 roku. Informację o planowanym areale uprawy maku i konopi włóknistych prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Dzwola (w sekretariacie), w terminie do dnia 30.10.2019 roku.

 

Więcej “Zapotrzebowanie na uprawę maku”

Więcej o: Myśliwi dzieciom – uczniowie z ZS w Kocudzy na wycieczce edukacyjnej

Myśliwi dzieciom – uczniowie z ZS w Kocudzy na wycieczce edukacyjnej

2 października uczniowie klasy IV ZS w Kocudzy gościły w Domku Myśliwskim KŁ nr 64 “Darz Bór”. Piękna słoneczna pogoda sprawiła, że zajęcia z edukacji przyrodniczo-łowieckiej odbyły się na świeżym powietrzu. Niewątpliwie urokliwości spotkaniu dodawał szum drzew  i śpiew ptaków.

Więcej “Myśliwi dzieciom – uczniowie z ZS w Kocudzy na wycieczce edukacyjnej”

Więcej o: Gazyfikacja Gminy Dzwola

Gazyfikacja Gminy Dzwola

Całkowity brak sieci gazowej, to problem z jakim boryka się Gmina Dzwola. W celu minimalizacji wyposażenia terenu gminy w infrastrukturę techniczną, Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach informuje, iż w ostatnim czasie przeprowadził rozmowy z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, dotyczące  budowy sieci gazowej na terenie Gminy Dzwola.

 

Więcej “Gazyfikacja Gminy Dzwola”

Więcej o: “Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku”

“Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku”

W niedzielę, 29 września 2019 r., w Dzwoli odbyła się uroczystość: „Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku”, upamiętniająca 80 rocznicę bitwy pod Dzwolą. Organizatorzy uroczystości Pan Artur Pizoń – Starosta Janowski i Pan Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola w ten sposób postanowili oddać hołd żołnierzom z grupy płk Tadeusza Zieleniewskiego biorących udział w walkach z hitlerowskim i sowieckim okupantem. Natomiast dla najmłodszego pokolenia mieszkańców naszego powiatu była to żywa lekcja historii.

 

Więcej ““Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku””