Aktualności

Więcej o: Nie łatwo przywrócić – pozostaje filia urzędu pocztowego

Nie łatwo przywrócić – pozostaje filia urzędu pocztowego

W lutym br. podjęliśmy próbę przywrócenia placówki Poczty Polskiej S.A. w postaci urzędu pocztowego do Dzwoli. Interwencję w przedmiotowej sprawie u Prezesa Poczty Polskiej złożył również Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki. Niestety otrzymaliśmy pismo od Zastępcy Dyrektora Poczty Polskiej S.A. Regionu Sieci w Lublinie, że przeprowadzona analiza, na dzień dzisiejszy, nie wskazuje na możliwość uzyskania rentowności

Więcej “Nie łatwo przywrócić – pozostaje filia urzędu pocztowego”

Więcej o: Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Fundacja Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, 20 – 111 Lublin
Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim powołując się na Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych zaprasza do udziału w szkoleniu:

Więcej “Zaproszenie do udziału w szkoleniu”

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Dzwola z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Zarządzenie Nr  31/2016

Wójta Gminy Dzwola

z dnia 10 marca  2017 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

 

 

Wykaz oferentów , których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację

zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dzwola” oraz wysokość przyznanych środków publicznych

 

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanych

środków publicznych

 

UKS Spartakus Dzwola do

 

Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród młodzieży gminy Dzwola w tenisie stołowym i lekkiej atletyce , prowadzenie szkolenia sportowego, udział w różnych konkursach sportowych oraz udział Klubu w zawodach sportowych od szczebla gminnego do ogólnopolskiego.

 

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 10.000,- zł;

Wnioskowana kwota dotacji 20.000,- zł;

 

Ludowy Klub Sportowy ISKRA „Piłka nożna dla pokoleń”.

 

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy/powiatu w kwocie 37.000,- zł;

Wnioskowana kwota dotacji 37.000,- zł;