Sezon grzewczy – dbajmy o czystsze powietrze!


Mając na uwadze informację Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie dotyczącą przekroczenia poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu PM10 w powietrzu, a także spadek temperatury skłaniający nas do zwiększenia częstotliwości ogrzewania naszych mieszkań, niniejszym przypominam o tym, aby pamiętać i dbać o czystość powietrza w okresie grzewczym.

Trwający tzw. „sezon grzewczy” związany z ogrzewaniem domów mieszkalnych i nie tylko, jak co roku powoduje wzrost zużycia paliw stałych, tj. węgiel kamienny czy drewno, a co za tym idzie wzrost szkodliwych substancji, które są emitowane do powietrza.

Również podgrzewanie wody użytkowej w tym okresie bardzo często związane jest ze zwiększonym zapotrzebowania na opał, a co za tym idzie większym zużyciem paliw stałych.

Spalanie paliw stałych gorszej jakości, czy co gorsza tzw. „śmieci”, jak również ogrzewanie naszych mieszkań starymi, nie do końca sprawnymi piecami, przyczyniają się do uwalniania do powietrza szkodliwych gazów i pyłów, co niestety wiąże się z zatruwaniem powietrza atmosferycznego, a w konsekwencji pogorszeniem stanu naszego zdrowia.

Zmiana spalanego opału niskiej jakości, (m.in. muły węglowe, drobny miał, niesezonowane drewno) i zastąpienie go paliwem o wyższej kaloryczności i niższej zawartości popiołów (np. gruboziarnisty węgiel kamienny, ekogroszek, pelet, drewno sezonowane), ograniczenie palenia w kominkach w przypadku, kiedy nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań w okresie grzewczym, wymiana niesprawnego pieca, czy w miarę możliwości całkowita zmiana sposobu ogrzewania mieszkań czy sposobu podgrzewania wody użytkowej na bezemisyjny (prąd, montaż paneli fotowoltaicznych, kolektory słoneczne) z pewnością pozytywnie wpłyną na powietrze, którym oddychamy.

W przypadku zakładów przemysłu meblarskiego, drzewnego oraz spożywczego (np. zakłady przetwórstwa mleczarskiego, owocowo-warzywnego) warto wziąć pod uwagę ograniczenie procesów technologicznych mogących zwiększać zawartość benzo(a)pirenu czy innych szkodliwych substancji w powietrzu.

Mając na uwadze własne zdrowie i zdrowie naszych bliskich pamiętajmy o właściwym korzystaniu z dobrodziejstwa jakim jest czyste powietrze.

Jeśli jesteś zainteresowany możliwością dofinansowania m.in. wymianą starego pieca czy termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego możesz skorzystać z programu „Czyste powietrze”.

W Urzędzie Gminy Dzwola został uruchomiony Punkt Obsługi Programu „Czyste powietrze”, w którym uzyskasz niezbędne informacje. Przyjdź do Urzędu Gminy Dzwola lub zadzwoń: 15 87 52 215.

Wspólnie zadbajmy o czystsze powietrze.

 

                                                                                                                         Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                                          /-/ Wiesław Dyjach