„Spisowa krzyżówka językowa” – konkurs


Konkurs dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej „Spisowa krzyżówka językowa” – II EDYCJA. Przeczytaj wskazówki (clues), uzupełnij krzyżówkę i odgadnij hasło (password). Wykorzystaj do tego słowa w języku angielskim związane z zagadnieniami objętymi NSP 2021.

Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres:

k.siemiaszko@stat.gov.pl

 

Regulamin konkursu oraz zadanie konkursowe do pobrania na stronie:

https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/spisowa-krzyzowka-jezykowa/

Spisowa krzyżówka językowa – Zadanie konkursowe nr 2

Spisowa krzyżówka językowa (NSP2021) – Regulamin