Uwaga na zwierzęta polne!!


Podczas wykonywania prac polowych, tj. sianokosy, orka, czy prace przy żniwach, pamiętajmy o tym, aby zwracać uwagę na zwierzęta polne dziko żyjące, które mogą zostać ranne.

Jedną z przyczyn coraz większej śmiertelności zwierząt dziko żyjących i nie tylko, jest obecnie mechanizacja rolnictwa.

Podczas koszenia trawy czy innych prac polowych należy zachować ostrożność, aby zapobiec zranieniu czy śmierci zwierzęcia, które może znajdować się na obszarze wykonywania prac.

Aby umożliwić zwierzętom ucieczkę należy kosić pole od środka w kierunku na zewnątrz. W przypadku znalezienia koźlęcia leżącego w trawie, nie wolno go dotykać ani zabierać do domu.

Pamiętajmy, aby zachowywać szczególną ostrożność i zapobiegać takim zdarzeniom!

                                                                                                               Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                               /-/ Wiesław Dyjach