Zakup wyposażenia dla OSP z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników


Jednostki OSP z terenu naszej gminy zakupiły sprzęt z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pt. „ Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”.

Na podstawie złożonych wniosków dofinansowanie z FSUSR otrzymały następujące jednostki: OSP Branew, OSP Branewka, OSP Dzwola, OSP Kocudza Dolna, OSP Kocudza Druga, OSP Kocudza Górna, OSP Konstantów, OSP Krzemień Drugi, OSP Krzemień Pierwszy i OSP Zdzisławice. Łączna kwota dofinansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 51500,00 zł.

W ramach dofinansowania zakupiono m. in.: węże pożarnicze, agregaty prądotwórcze, pilarki spalinowe, pilarkę do betonu i stali, siekiery, prądownice, łopaty, widły, łomy, motopompę szlamową oraz motopompę pływającą oraz inne wyposażenie wozów strażackich.

Gratulujemy Druhom pozyskanego sprzętu.