Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dzwola.