Wykaz aptek przyjmujących przeterminowane leki

  1. Punkt apteczny Kocudza Trzecia 2, 23 – 304 Dzwola (OŚRODEK ZDROWIA);
  2. Punkt apteczny Krzemień Pierwszy 226, 23-304 Dzwola (OŚRODEK ZDROWIA)