OSP Branewka

Branewka

Ochotnicza Straż Pożarna w Branewce
Branewka 68, 23-304 Dzwola
Regon 432279370
KRS 0000100140
Krzysztof Mazur – Prezes
Waldemar Czajka – Wiceprezes – Naczelnik oraz Kierowca
OSP liczy 48 członków