Sport

W Gminie Dzwola kultura fizyczna i sport stanowią ważną i nieodzowną część programów edukacyjnych, ochrony zdrowia i rozwoju. Zajęcia sportowe prowadzone są przez trenerów i  nauczycieli wychowania fizycznego. Liczne grono działaczy organizuje i wspiera działalność sportową. Corocznie na działalność klubów sportowych Gmina Dzwola przeznacza ok. 200.000,00 zł. Na terenie naszej Gminy obecnie funkcjonuje dwa kluby sportowe: Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Krzemień, Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” w Dzwoli. Organizacja imprez sportowych na terenie gm. Dzwola realizowana jest wg kalendarzy gminnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich SZS LZS, LOZTS, PZTS.

Oprócz wymienionych klubów, celem propagowania sportu i zdrowego trybu życia wśród Mieszkańców zarówno młodych jak i starszych na terenie naszej Gminy zlokalizowane są miejsca, w których można aktywnie uprawiać sport.

Nadmienić należy, że dla pasjonatów jazdy rowerem, przez teren naszej Gminy przebiega ścieżka rowerowa szlakiem „Czarnej Perły”: Zofianka Górna – Krzemień Drugi – Dzwola – Zdzisławice – Cacanin – Frampol. Szlak jest elementem projektu „5 zalewów – morze atrakcji”. Szlak składa się z dwóch części: odcinka łącznikowego pomiędzy Janowem a Frampolem, a także z pętli prowadzącej przez Roztocze Zachodnie pomiędzy Frampolem a Zwierzyńcem