OSP Zdzisławice

Ochotnicza Straż Pożarna w Zdzisławicach
Zdzisławice 51, 23-304 Dzwola
Regon 432279312
KRS 0000033127
Józef Dyjach – Prezes
Sylwester Bielak – Wiceprezes – Naczelnik
Marian Gilas – Kierowca
OSP liczy 40 członków