Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny w Branwi

Parafia rzymsko-katolicka w Branwi została erygowana 18 lipca 1919 r. mocą dekretu bpa L. Fulmana. Pierwotnie stał w Branwi kościół drewniany wybudowany przez unitów, w 1875 r. zamieniony na cerkiew, w 1919 r. oddany katolikom. Po wybudowaniu nowego kościoła dotychczasowy został rozebrany. Obecny kościół p.w. św. Anny został wybudowany wg projektu architekta T. Witkowskiego z Lublina w stylu neoklasycystycznym, jednonawowy, murowany z zewnątrz kamieniem, wewnątrz – cegłą paloną. Kościół powstał ze składek parafian przy ofiarnej współpracy ks. W. Grzebalskiego. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał ks. kanonik Józef Dąbrowski, dziekan janowski, w dzień odpustu ku czci patronki nowej świątyni św. Anny (29 lipca 1945 r.). Uroczystej konsekracji w dniu  22 czerwca 1950 r. dokonał ks. Bp. Zdzisław Goliński, koadiutor lubelski. Parafia posiada akta parafialne od 1924 roku.

Do parafii Branew należą cztery miejscowości:

  • Branew Szlachecka
  • Branew Ordynacka
  • Branewka
  • Branewka-Kolonia

Strona internetowa parafii: www.branew.parafia.info.pl