Wójt Gminy Dzwola

WÓJT GMINY DZWOLA – Wiesław Dyjach

Kontakt:
tel. 15 875 22 23
tel./fax 15 875 22 15
kom. +48 661 159 445
e-mail: wojt.ugdzwola@mbnet.pl
Dzwola 168
23-304 Dzwola

 

Wójt Gminy Dzwola lub wyznaczona przez niego osoba zastępująca, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, w każdy wtorek tygodnia w godzinach od 14.00 do 17.00, po uprzednim uzgodnieniu przez osobę zainteresowaną, terminu spotkania w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola