Aktualności

Więcej o: Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola”

Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola”

W związku z realizacją projektu grantowego

Pn. „Cyfrowa Gmina Dzwola”

W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr II

Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Więcej “Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola””

Więcej o: Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola”

Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola”

W związku z realizacją projektu grantowego

Pn. „Cyfrowa Gmina Dzwola”

W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr II

Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Więcej “Zaproszenie na Spotkanie Promocyjne „Cyfrowa Gmina Dzwola””

Więcej o: KGW z Dzwoli na Festiwalu Kaszy w Janowie Lubelskiem

KGW z Dzwoli na Festiwalu Kaszy w Janowie Lubelskiem

W dniach 10-11 sierpnia 2019 r. w Parku Misztalec w Janowie Lubelskim odbył się Festiwal Kaszy Gryczaki 2019 – największe święto kaszy na Lubelszczyźnie. ,,Gryczaki” to  impreza cykliczna odbywająca się raz w roku, której celem jest promowanie zdrowej, tradycyjnej kuchni opartej o kulinarne dziedzictwo regionu.

 

Więcej “KGW z Dzwoli na Festiwalu Kaszy w Janowie Lubelskiem”

Więcej o: Podziękowania

Podziękowania

W imieniu poszkodowanych powodzian Pan Witold Kowalik – Burmistrz Modliborzyc przekazał podziękowania dla Mieszkańców Gminy Dzwola, na ręce Wiesława Dyjacha – Wójta Gminy Dzwola.

 

 

Więcej “Podziękowania”

Więcej o: Informacje PKW

Informacje PKW

Zgodnie z § 2 Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506) dzień wyborów wyznaczony został na niedzielę 13 października 2019 r., poniżej zamieszczamy do wiadomości Mieszkańców Gminy Dzwola informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące:

 

Więcej “Informacje PKW”