Aktualności

Więcej o: Zaproszenie na Piknik Rodzinny

Zaproszenie na Piknik Rodzinny

Wójt Gminy Dzwola wraz z Zarządem LKS ISKRA KRZEMIEŃ oraz GBPiOK serdecznie zapraszają, na Piknik Rodzinny „Nie bójmy się aktywności” oraz obchody 50-lecia Ludowego Klubu Sportowego ISKRA KRZEMIEŃ w dniu 23 czerwca 2019 roku. Impreza rozpocznie się Mszą św. w kościele parafialnym w Krzemieniu Pierwszym, dalsza część uroczystości, odbędzie się na stadionie sportowym w Krzemieniu Drugim. 

Więcej “Zaproszenie na Piknik Rodzinny”

Więcej o: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzemieniu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzemieniu

Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzemieniu, Krzemień Pierwszy 192, 23-304 Dzwola.

Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do Zarządzenia Nr 55/2019 Wójta Gminy Dzwola z dnia 18 czerwca 2019 r.

Więcej “Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzemieniu”

Więcej o: Świadczenie “Dobry Start”

Świadczenie “Dobry Start”

Program rządowy „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Więcej “Świadczenie “Dobry Start””

Więcej o: Świadczenie wychowawcze “Rodzina 500+”

Świadczenie wychowawcze “Rodzina 500+”

Od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus będą miały wszystkie dzieci do 18 roku życia. Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Więcej “Świadczenie wychowawcze “Rodzina 500+””

Więcej o: Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dzwola

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dzwola

W dniu 14 czerwca 2019 r. odbyła się VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Dzwola.  Była to  pierwsza sesja absolutoryjna według znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506). W tym roku  po raz pierwszy Wójt miał obowiązek przedstawienia Radzie rocznego raportu o stanie gminy.

 

Więcej “Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dzwola”