Komunikat o możliwych przerwach w dostawie wody


Szanowni Państwo informujemy, iż w związku z prowadzoną inwestycją pn. „Przebudowa ujęcia wody, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej i Branewce” mogą występować przerwy w dostawie wody w czasie prowadzonej inwestycji do nieruchomości zlokalizowanych w miejscowościach: Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Zdzisławice, Kapronie, Władysławów i Dzwola. Wykonawcą inwestycji jest Ekomel Sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego.

Informujemy ponadto, iż zgodnie z zapisami § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/193/2022 Rady Gminy Dzwola z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dzwola (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2022 r. poz. 901), Gmina Dzwola ma obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.  

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

                                                                                                                                                   Wójt Gminy Dzwola 

                                                                                                                                                   /-/ Wiesław Dyjach