Świadczenie wychowawcze

500Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli realizuje świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto na osobę (w przypadku, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne) otrzymają również wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko. W przypadku ustalenia prawa do świadczenia w roku bazowym 2017/2018 rokiem kalendarzowym z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia dochodu jest rok 2016. W nowym okresie zasiłkowym tj. 2018/2019 rokiem bazowym, z którego ustalany będzie dochód będzie rok 2017.

 Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będzie można składać
od 1 sierpnia 2018 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli w godz.:

poniedziałek, środa-piątek od 730 do 1530

wtorek od 800-1600

osoba do kontaktu: Olga Rożek

pok. 20 tel. 15 875 25 33

Osoby posiadające podpis elektroniczny bądź profil zaufany mogą złożyć wniosek za pomocą platformy CSIZS na stronie www.empatia.mpips.gov.plPonadto wnioski można składać za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS oraz banki krajowe spełniające wymogi określone w informacji  zamieszczonej na stronie podmiotowej BIP ministra właściwego do spraw rodziny.

 W zakładce PLIKI DO POBRANIA dostępne są:

  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
  • oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu,
  • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,