Kapronie

Wieś powstała przed 1718 rokiem jako „kopaniny w lesie”. W II połowie XVIII wieku rodzina Kaproniów prowadziła tu młyn. W latach dwudziestych XIX wieku w wyniku regulacji gruntów utworzono w tym miejscu zwartą zabudowę. W 1921 roku wieś liczyła 28 domów i 134 mieszkańców. Na terenie wsi w latach 1941-42 istniał obóz pracy przymusowej. W 1967 roku utworzono tu jednostkę OSP.