Dzwola

Powstanie Dzwoli należy wyznaczyć na początki XIII wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1243 roku i związana jest z najazdem księcia halickiego Wasylka. W 1377 roku wieś otrzymał Dymitr z Goraja. Po 1405 roku Dzwolę przejęli Szamotulscy.  Po 1540 roku nabyli ją Górkowie, a w 1596 roku wieś kupił Jan Zamoyski i włączył do swojej ordynacji.

Od ok. 1552 roku działała kuźnia oraz wytapiano rudę żelaza. Istniał tu także młyn, a od XVIII wieku- karczma. W połowie XIX wieku powstał tu browar, który na początku XX wieku upadł. W 1915 roku na tym terenie miały miejsce walki rosyjsko- austriackie. W okresie międzywojennym powstała tu parafia (1920 r.), straż pożarna (1926 r.) oraz Związek Strzelecki. W 1955 roku powstała we wsi gromada, a w 1973 roku gmina. W 1958 roku zbudowano szkołę.