Wykaz nieruchomości na których można pozostawić zużyte baterie elektroniczne

  1. Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168;
  2. Zespół Szkół w Kocudzy Pierwszej, Kocudza Pierwsza 29;
  3. Zespół Szkół w Dzwoli, Dzwola 121B
  4. Zespół Szkół w Krzemieniu, Krzemień
  5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi, Branew Szlachecka