Oświata

W Gminie Dzwola zadania oświatowe realizowane są w czterech szkołach, wyposażonych w sale komputerowe, biblioteki szkolne, sale gimnastyczne, stołówki i świetlice

2017 - 2018 (2)-01

2016 - 2017-thumbnail

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint