OSP Krzemień Pierwszy

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniu Pierwszym
Krzemień Pierwszy 134, 23-304 Dzwola
Regon 432279364
KRS 0000032973
Wiesław Mróz – Prezes
Sławomir Mróz – Wiceprezes – Naczelnik
Józef Białek – Kierowca
Marek Rożek – Kierowca
OSP liczy 45 członków