Zaopatrzenie w wodę

Ujęcie wody Branew

Na terenie Gminy Dzwola ze względu na brak przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego obowiązki dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizuje jednostka         Urząd Gminy Dzwola.

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA W WODĘ MIESZKAŃCÓW GMINY DZWOLA

Ustawa  z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków   (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.)

WODOCIĄGI NA TERENIE GMINY DZWOLA

  • Kocudza Górna.
  • Kocudza Pierwsza (Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Zdzisławice, Kapronie, Władysławów, Dzwola, Konstantów).
  • Branewka (Branewka-Kolonia, Branew Ordynacka, Branew Szlachecka, Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy, Zofianka Dolna).

TWARDOŚĆ WODY

Twardość wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi 232 mg/l CaCO3, w związku z czym jej stopień twardości jest średnio-twardy.